เดินป่าและแค้มปิ้งกางเต็นท์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า

กิจกรรม เดินป่าและแค้มปิ้ง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า

เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 สาขาสระบุรี  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ และพัฒนาพื้นที่สวนป่าเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการพื้นที่สวนป่าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งในด้านการดูแลรักษาพื้นที่ การอนุรักษ์ และการให้บริการท่องเที่ยว เหมาะแก่การ แค้มปิ้ง เป็นอย่างมาก

แค้มปิ้ง

ที่ตั้ง : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง 2 (แปลงใหญ่) มีที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ที่บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แค้มปิ้ง

ประวัติความเป็นมา : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า เริ่มสำรวจ และดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ตามนโยบายของ พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (นายปองพล อดิเรกสาร)ในสมัยนั้น ที่ต้องการนำพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อแบ่งเบาภาระของอุทยานแห่งชาติ สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี (ปัจจุบันคือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 สาขาสระบุรี) จึงได้พิจารณานำพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนป่าเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง 2(แปลงเล็ก) ท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พื้นที่ประมาณ 13,750 ไร่ มาจัดทำโครงการและได้เปิดให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2543 การดำเนินโครงการเป็นไปตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

ป่าไม้ และ สัตว์ป่า :

ในพื้นที่ของศูนย์ประกอบด้วยสังคมป่าหลายชนิด ซึ่งได้แก่ สังคมป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า จึงก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์ และสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด พันธุ์ไม้ที่สำคัญของพื้นที่ได้แก่ กฤษณา ตะเคียน เคี่ยม ยางนา ตะแบก มะไฟ คอแลน หว้า มะหาด กระท้อน ฯลฯ มีดอกไม้ป่าที่ออกดอกตามฤดูกาลเช่น เข็มป่า สร้อยอินทนิล ใบต่างดอก ลิ้นมังกร เทียนน้อย กล้วยไม้ป่า นานาชนิด นอกจากนั้นพื้นที่บริเวณนี้ ยังอุดมไปด้วยสมุนไพรต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "ซับป่าว่าน" ที่ชาวบ้านได้เรียกขานบริเวณที่ตั้งของศูนย์ในปัจจุบัน  สำหรับสัตว์ป่าที่พบในบริเวณพื้นที่ ได้แก่ กระทิง กวางป่า เก้ง กระจง ชะนี หมูป่า อีเห็น พังพอน กระรอก กระต่าย และนกชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า นกโพระดก นกหัวขวาน นกกระแตแต้แว้ด นกปรอด นกขุนแผน เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ :

1.  น้ำตกเจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดกลาง เจ็ดคดใต้ และเจ็ดคดใหญ่ : เป็นกลุ่มน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากลำห้วยเจ็ดคด เริ่มจากตอนต้น จะเป็นน้ำตกเจ็ดคดเหนือ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่ห่างไปทางทิศเหนือของศูนย์ฯ ประมาณ 1,200 เมตร บริเวณน้ำตกมีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ ถัดลงไปทางตอนใต้จะเป็นน้ำตกเจ็ดคดกลาง  น้ำตกเจ็ดคดใต้  และน้ำตกเจ็ดคดใหญ่ ตามลำดับ

2. น้ำตกหินดาด : เป็นน้ำตกชั้นเดียว บริเวณรอบๆ เป็นลานกว้าง ในฤดูฝนจะมีกล้วยไม้ป่า และดอกไม้ป่า ออกดอกเติมสีสรร ให้กับพื้นที่ เช่นดอกลิ้นมังกร ดอกเทียนน้อย เป็นต้น น้ำตกหินดาดอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 1,200 เมตร ใช้ระยะเวลาการเดินประมาณ 40 นาที

3. น้ำตกคลองผักหนาม : เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ไหลผ่านลานหินกว้าง บริเวณน้ำตกพบต้นผักหนามขึ้นกระจัดกระจายโดยรอบ อยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำซับป่าว่านประมาณ 2.3 กิโลเมตร

4. จุดชมวิวมอเครือ : อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 1.8 กิโลเมตร เป็นจุดที่สามารถมองทิวทัศน์ของพื้นที่ได้ในมุมกว้าง โดยทางด้านตะวันออกจะมองเห็นทัศนียภาพบริเวณที่ตั้งศูนย์ และแนวเทือกเขาสลับซับซ้อนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นทัศนียภาพบริเวณตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

5. อ่างเก็บน้ำซับป่าว่าน : เป็นอ่างเก็บน้ำที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ บริเวณรอบอ่างได้รับการปรับแต่งเป็นสนามหญ้าเพื่อใช้สำหรับเป็นมุมพักผ่อน สันทนาการ และสถานที่กางเต็นท์

แค้มปิ้ง

แค้มปิ้ง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 ก.ม. ใช้ระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง เส้นทางคมนาคมสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ในทุกฤดูกาล

แค้มปิ้ง

สนใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dnp.go.th/mfcd1/saraburisite/webpage/7kod.htm

โทร 089-237-8659, 085-968-3520

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2012 เวลา 14:53 น.)